Varför?

Vad vi tror och tänker om det förflutna påverkar vad vi gör idag. Det är viktigt med ett turkiskt erkännande av åtminstone följande orsaker:

  • för sanningens skull. Det finns ett egenvärde i att vår uppfattning om världen och historien är korrekt.
  • för offrens skull. Det är viktigt att vi minns och hedrar de dödade som det de var, dvs. folkmordsoffer, och inte föreställer oss att de var offer för interna oroligheter eller inbördeskrig eller något annat.
  • för de efterlevandes skull. Den andra, tredje och fjärde generationen som lever idag får ingen frid förrän folkmordet erkänns. Det är som att folkmordet fortsätter och offren utsetts för nya övergrepp så länge deras lidande förnekas eller bagatelliseras.
  • för Turkiets skull. Om Turkiets skall bli ett demokratiskt land som respekterar minoriteternas rättigheter måste landet också ta ansvar för sin historia. Många menar att det är viktigare att Turkiet för en bra minoritetspolitik idag än gör uttalanden om sin historia. Men det här hänger samman. En korrekt bild av vad som hände rikets minoriteter 1914-23 är en grund för en bättre behandling av dem idag.

Därför är det viktigt att agera och göra omvärlden medveten om folkmordet och dess offer.

agera