Andra folkmord

Historien är tyvärr full av fasansfulla massakrer och folkmord.

Förintelsen
Folkmorden mot romer och judar i Nazityskland under andra världskriget hör till de mest studerade. Miljontals oskyldiga människor mördades systematiskt.

Kambodja
De Röda khmererna anses under sin knappt 4 år långa regim (1975-79) i Kambodja ha mördat ca 2 miljoner människor vilket utgjorde cirka 25 % av Kambodjas befolkning. Förföljelsen riktades mot alla som ansågs stå i vägen för deras utopiska version om ett samhälle där begrepp som städer, pengar och allt annat som uppfattades som ”borgerligt” utrotats. Det riktades även direkt mot minoritetsgrupper som Cham-folket, vietnameser och thailändare.

Rwanda
Folkmordet i Rwanda 1994 anses ha krävt ca 800 000 liv när hutuextremister försökte utrota minoritetsgruppen tutsi. Även en del hutus mördades som ansågs sympatisera med tutsiminoriteten. Folkmordet ägde rum under 3 månader (april-juli) och anses vara historiens snabbast genomförda folkmord. Ca 85 % av tutsibefolkningen mördades.

Tibet/Kina
Kina anses av en del historiker ha gjort sig skyldigt till folkmord på den tibetanska befolkningen efter Tibetanska upproret 1959. Andra forskare kallar det ”massakrer av folkmordskaraktär”.

Sovjetunionen
I Sovjetunionen sjönk nivån på den inhemska terrorn radikalt efter Josef Stalins död 1953. I det Afghansk-sovjetiska kriget 1979 -89 och i Tjetjenien, (1994-96, sedan 1999) anses emellertid Sovjetunionen och Ryssland ha begått brott som rubriceras som folkmord.

Indonesien
I Indonesien bedrev president Suharto (då generalmajor och landets ”starke man”) en jakt på kommunistsympatisörer 1965-66. Antalet dödsoffer är inte känt exakt men beräknas av många till ca 2 miljoner. Efter att Indonesien 1975 invaderade Östtimor anses Suharto (nu som president) även vara huvudansvarig för folkmord på Östtimors civilbefolkning med hundratusentals dödsoffer.

Forna Jugoslavien
I krigen på Balkanhalvön på 1990-talet i samband med upplösningen av Jugoslavien begicks många brott som rubricerats som folkmord (folkmorden i Jugoslavien). Massakrer och massvåldtäkter på civilbefolkningen var vardagsmat och omfattande etnisk rensning bedrevs. Allra hårdast drabbades den muslimska befolkningen i Bosnien-Hercegovina (bosniakerna) under kriget 1992-95. Uppskattningsvis 150 000 människor förlorade sina liv. Även i krigen i Kroatien och Kosovo förekom övergrepp mot civilbefolkningen.

Uganda
Idi Amins regim i Uganda (1971-79) beräknas bära ansvaret för 300 000 – 500 000 människors allt för tidiga död. Offren utgjordes till stor del av politiska motståndare men folkmordspolitik mot minoritetsgrupper förekom också.

Text: Svante Lundgren, docent