Fördjupning

Publikationer/Litteratur

Nedan följer en lista över litteratur om Seyfo 1915.

Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion.
Svante Lundgren. Södertälje: Tigris Press. 2015. ISBN 978-91-981541-2-2
Om boken: Boken beskriver hur folkmordet drabbade armenier, assyrier och greker, det turkiska förnekandet och kampen för erkännande samt nordiska vittnen till folkmordet. Vidare analyseras den svenska riksdagens erkännande och det efterspel som det ledde till.

Fyra kvinnor under Svärdets år.
Anna Melle. Bromma, Stockholm: Megilla-Förlaget, 2009. ISBN 978-91-89340-39-8
Om boken: I boken berättas om hur två assyriska, en armenisk och en grekisk kvinna överlevde folkmordet.

I fikonträdets skugga.
Bahdi Ecer. Uppsala: Uppsala Universitet, 1991. ISBN 91-86624-44-X

Såld för en höna – En vittnesberättelse av och om Hana.
Behcet Barsom. Örebro, 2007.

Med döden som skugga.
Besim Aydin. Arjovi Förlag, 2006. ISBN 91-631-8584-9
Om boken: Den första romanen som berättar om Seyfo i Tur Abdin. Huvudpersonen är fiktiv men allt han är med om har hänt i verkligheten.

Det okända folkmordet på assyrier 1915-18.
Gabriele Yonan. Södertälje: Nsibin Förlag, 1990.

Det okända folkmordet på assyrier.
Gabriele Yonan. Stockholm: Bokförlaget Darbo, 1998. ISBN 91-973355-0-9
Om boken: Översättning av den tyska forskaren Gabriele Yonans banbrytande verk om Seyfo.

Den glömda förintelsen av assyrierna i Turkiet.
Gabriele Yonan. Jönköping: Assyriska Riksförbundet i Sverige, 2004. ISBN 91-971504-0-1

Seifo (1914): Trakasserier & folkmord i Tur-Abdin.
Fehmi BarGello. Jönköping: Ashurbanibals tryckeri, 2000. ISBN 91-631-0157-2

De kristnas hemska katastrofer: Osmanernas och ung-turkarnas folkmord i norra Mesopotamien 1895 / 1914-1918.
Fr. Ishaq Bar-Armalto. Södertälje: Nsibin Förlag, 2005. ISBN 9188328-46-5
Om boken: Svensk översättning från arabiskan av en bok som den syrisk-katolske prästen Ishaq Armalto utgav år 1919.

Turkarnas heliga krig mot kristna i norra Mesopotamien 1915.
Fr. Jacques Rhétoré. Södertälje: Nsibin Förlag, 2008. ISBN 9188328-49 X
Om boken: Beskrivningen av Seyfo skriven av ögonvittnet, den franske dominikanpatern Jacques Rhétoré

Turkarnas folkmord på assyrier-kaldéer och armenier.
Jozef Nacim. Södertälje: Nsibin Förlag, 2003. ISBN 91-88328-43-0
Om boken: Klassisk bok av den kaldeiske prästen Jozef Nacim från 1921

Islams vrede – En redogörelse om turkarnas massakrer på kristna i Persien 1915-18.
Yonan Hermez Shahbaz. Södertälje: Nsibin Förlag, 2003. ISBN 918832844-9
Om boken: Översättning av bok skriven år 1918

En nations undergång – De ständigt förföljda nestorianerna eller kristna assyrierna.
Abraham Yohannan. Södertälje: Nsibin Förlag

Brev från Armenien – från platserna där massakrer nyligen ägde rum.
J Rendel Harris och Helen B Harris. Södertälje: Nsibin Förlag.

THE TREATMENT OF ARMENIANS in the Ottoman Empire 1915-16.
Viscount Bryce.

Jag behöver rötter och vingar -om assyrisk/syriansk identitet i Sverige
Göran Gunner & Sven Halvards ISBN 91 7217080-8
Om boken: Antologi om assyrier/syrianer med ett kapitel om Seyfo skrivet av Zeki Yalcin

Seyfo b Turcabdin 1914-1915, An Nose Kmahken, Aydarbo Hawi u Sayfo?
Teltimo, Tukoso w Froso.
Jan Bet-Şavoce. Bet-Prasa & Bet-Froso Nsibin

The Treatment of the Armenians in the Ottoman Empire (Den Blå Boken).
En samling av 152 fristående rapporter från åren 1915‐16, skrivna av diplomater och missionärer.
Arnold Toynbee & Lord Bryce.

Många av dessa böcker kan köpas här www.tigrispress.com.

Film

The Cry unheard

Producerad av Yawsef Beth Turo och Nuri Kino

The untold holocaust

Producerad av Assyrian Australian Academic Society

Seyfo L’elimination
DVD dokumentär på flera olika språk
Producerad av Robert Alaux och Nahro Beth Kinne